Co jsou to kurzy Alfa? Tyto kurzy vznikly v Británii v prostředí anglikánské církve a brzy se rozšířily do celého světa. Kurz Alfa je příležitostí pro kohokoliv, aby v příjemném prostředí během deseti inspirativních setkání prozkoumal křesťanskou víru. Není to náročné, je to přátelské a zábavné. Kurzy jsou ve světě poměrně známé. Rozšířily se do všech známých zejm. anglicky mluvících zemí světa. Alfa je přeložena do mnoha jazyků, a ti, kteří se jí zúčastnili, se shodují v tom, že jde o zkušenost, která stojí za to. Kurz je příležitostí pro každého, kdo se chce dozvědět více o křesťanské víře, nabízí příležitost klást otázky týkající se smyslu života. V Krnově kurz poběží již od 23.9. do 2.12. každou středu v příjemném prostředí Rodiné kavárny na Dvořákově okruhu 21, vždy od 18.30 hod. Kurzy Alfa tvoří série promluv souvisejících s křesťanskou vírou, které vždy následují po úvodní dobré večeři. Téma prvního večera ve středu 23. září bude: „Jde v životě ještě o víc?“. Součástí každého kurzu je společně strávený víkend na horách. Na promluvu navazuje diskuse, kde má každý prostor vyjádřit své názory a zkušenosti, a také klást otázky. Alfa je místem, kde není žádná otázka pokládána za nemístnou ani nevhodnou nebo zaujatou. Kurzy Alfa mají podporu všech hlavních křesťanských církvi. Jsou pro toho, kdo se o křesťanství jen nezávazně zajímá, stejně jako pro ty, kteří chtějí zkoumat základy své víry nebo ty, kdo mají pocit, že se jim nedaří žít jako křesťané. Kurzy Alfa jsou zadarmo, účastníci však mohou dobrovolně přispět na pokrytí výdajů a na stravu. Na jednotlivé večery je kvůli večeři zapotřebí se přihlásit předem na tel: 777 954 409 nebo na tomto webu.

Za pořadatele R. Rosický, Z. Piatek